Strøm Hansen A/S

22.05 2017

Torben Mougaard, Netværkstekniker

” I samarbejde med M Data´s netværksspecialist Morten Otto, konfigureres og vedligeholdes data-netværket løbende for at forbedre de danske motorveje for bilisterne.“

 

Det danske Motorvejsnet består i dag af avanceret skiltestyring, videoovervågning og trafik monitorering. Strøm Hansen er hovedleverandør hertil og i samarbejde med M Data´s netværksspecialist Morten Otto, konfigureres og vedligeholdes data-netværket løbende for at forbedre de danske motorveje for bilisterne. Det nordjyske motorvejsnet omkring limfjordstunnelen er konstant overvåget. Dette forbindes via et fibernetværk som løber langes motorvejen, det gør det muligt for vejdirektoratet at ændre skiltningen og lukke limfjordstunnelen, hvis det er nødvendigt. Politiet har også adgang til denne videoovervågning og kan hurtigt alarmere brandvæsen og ambulance hvis der sker uheld i eller omkring tunnelen.

Det tekniske!

Netværket er sammensat af 40 switche, som er delt op i 4 netværks ringe. De 4 ringe forbindes til layer 3 switche, som står for routing og backup linjerne. En central server med overvågning, monitorere alle enheder i netværket og giver alarmer hvis noget skulle gå ned, både lokalt og hos vejdirektoratet.

Torben Mougaard, Netværkstekniker


Om Strøm Hansen A/S:

Strøm Hansen er en landsdækkende automations- og installationsleverandør, der omsætter ekspertise, erfaring og entusiasme til konkrete, højteknologisk avancerede el- og systemløsninger. Fra idé til færdigt, implementeret anlæg.